آزادشهر نیوز

AzadShahr News

علی کوهستانی کیست؟

علی کوهستانی متولد ۱۳۶۶ کارشناس تربیت بدنی -تربیت معلم

شغل فرهنگی

علی کوهستانی کاندیدای دوره ششم شورای شهر آزادشهر در گفتگوی اختصاصی با آزادشهرنیوز گفت ؛

پارک شهر خیابان شاهرود کلنگ زنی شد اما به فراموشی سپرده شد – ایجاد پارک بانوان با کمترین هزینه – جوانان به من اعتماد کنند

👈علت حضور شما در انتخابات چیست؟

طبق فرمایشات رهبری توصیه ایشان به حضور جوانان در عرصه‌های سیاسی و طبق پتانسیلی که دارم تصمیم گرفتم برای شورای شهر ثبت نام کنم

👈برخی از مشکلات شهر را نام ببرید؛

من میتونم به برخی از مشکلات اشاره کنم که اکثر مردم هم این مشکلات رو از نزدیک دیدن برای مثال ؛ آسفالت کوچه ها متاسفانه از روی اولویت بندی های غلط انجام شده است

پیگیری مشکلات آب شرب در برخی مناطق توسط ادارات مربوطه خواهیم شد

کمربندی در امر زیبا سازی بسیار ضعیف عمل شده یا می‌توان گفت کلاً ورودی های شهر ما در امر زیباسازی نمره منفی دارد

در بحث گردشگری تقریباً کاری انجام نداده ایم در صورتی که شهر ما یک شاهراه بسیار خوب در امر گردشگری است اما متاسفانه کاری که در خور شأن مردم و جذب مسافر باشد انجام نشده است

ما می‌توانیم جشنواره‌های مختلفی در زمان تردد بیشتر مسافران انجام دهیم

نقاط تفریحی خوبی داریم اما تبلیغ و ارائه آن و پیشرفت آن مغفول مانده است و یکی از بهترین راه ها برای پیشرفت در حوزه گردشگری استفاده از بخش خصوصی و تبلیغات گسترده است

👈در بحث استخدام نیروهای شرکتی برای جذب نیرو در بخش‌های خصوصی به شهردار توصیه میکنیم   با شرکتهای خصوصی که سابقه خوبی دارند وارد مذاکره شود

👈چند برنامه خود را نام ببرید؟

احیا پارک در بلوار شهید کوساری که رها شده است

ساخت پارک بانوان

مکانی برای پیاده روی بانوان

ایجاد بنگاه‌های اقتصادی برای جذب برخی افراد نخبه

بسترهایی برای جذب مسافر در زیتون تپه با همکاری بخش خصوصی

👈نوع برخورد شما با مردم بعد از ورود به شورا چگونه خواهد بود؟

فضای مجازی یکی از بهترین راه ها برای اطلاع از مشکلات شهروندان در کنار دیدارهای چهره به چهره است تا با مردم ارتباط برقرار کنیم

هر ۶ ماه یکبار با نخبگان شهرم دیدار و گفتگو خواهم کرد همانند قبل در مساجد حضور خواهند یافت تا مشکلات مردم را چهره به چهره نیز دریافت کنم

حضور مستمر در کوچه پس کوچه‌های شهر باعث می‌شود مشکلات را از نزدیک لمس کرد و طبق قانون نیز درب شورا  به روی مردم باز است

در پایان از همه مردم می خواهم به جوانان بیشتر اعتماد کند