آزادشهر نیوز

AzadShahr News

معدن زمستان یورت یاد اور روزهای تلخ

🔴۱۳ اردیبهشت سالروز حادثه تلخ انفجار معدن زمستان یورت

 

🔸در سالگرد حادثه معدن زمستان یورت از این طریق به همه بازماندگان و خانوادهای آن مرحومین تسلیت عرض میکنیم

 

🔻🔻ای کاش یک تندیس در شهر یا خیابانی به این نام ۴۳ کارگر محبوس معدن زمستان یورت در شهرستان نامگذاری میشد