آزادشهر نیوز

AzadShahr News

🔴۲۰۰۰ متر کاشت گل نرگس در سایت زباله شهرستان آزادشهر

متر کشت گل نرگس در جنب سایت زباله شهرستان آزادشهر

به گزارش آزادشهرنیوز سرکار خانم انصاری مجری طرح کاشت گل نرگس در رابطه با کاشت گل نرگس در جنب زباله ها گفت : کاشت گل نرگس در زمینی حدود ۲هزار متر در جنب زباله های دپو شده در سایت زباله آزادشهر کاشت شد و تخمین میزنیم در سال اول ۲۰ درصد گل دهی و در سال دوم بصورت کامل گل نرگس برداشت شود

انصاری در ادامه گفت : امسال از طریق مکانیزه پیازچه ها را کاشت کردیم و هدف از این کار ایجاد بوی گل نرگس و کم کردن بوی زباله ها می باشد

شایان ذکر میشود خاک این پروژه که حدود ۲۰۰۰ متر است از خاک های تجمیع شده پشت سازهای آبخیزداری شهرستان آزادشهر با همکاری فرمانداری و منابع طبیعی به این مکان انتقال داده شد