آزادشهر نیوز

AzadShahr News

سید حسین شاهنگیان

.سید حسین شاهنگیان متولد ۱۳۵۵

فوق لیسانس روانشناسی شخصیت

مداح اهل بیت

فعال فرهنگی

مدیراسبق روابط عمومی زندان گرگان

شعار انتخاباتی: آمده ایم برای عدالت تقسیم عادلانه امکانات و خدماتبرای تمام شهر

اعصای شورای شهر فعلی که چند دوره در شورا حضور داشتند آیا طی این سالها برنامه ای برای توسعه شهر ،جدب مسافر،یا مکانی مناسب برای تفریح شهروندان ایجاد کرده اند؟

دربحث مبلمان شهری به جرات میگویم برای زیبایی و رفاه شهروندان کاری انجام نشده است

ارزیابی شما از شورای دوره پنجم چیست؟ ماهیت شورا بودن را از دست دادند و برنامه های قابل اجرا ارایه نکردند عدم استفاده از نخبگان شهرستان در شورای شهر کاملا احساس شد