آزادشهر نیوز

AzadShahr News

معصومه برزگر را بهتر بشناسیم

. معصومه برزگر – کارمند شهرداری آزادشهر

دکتری جامعه شناسی متولد ۱۳۵۱

معصومه برزگر کاندیدای ششمین دوره شورای شهر آزادشهر در گفتگو با آزادشهرنیوز گفت: شهردار باید آنقدر از لحاظ کار و فکر قوی باشد که به فکر نگه داشتن صندلی خود نباشد و کارش پستش را تضمین کند و در یک کلام پست دوست نباشد شهر دوست باشد

با توجه به اهمیت خدمت به شهر و شهروندان و حدود ۲۰ سال کار در شهرداری و آشنا به مشکلات شهر و مسایل اداری وارد عرصه انتخابات شدم

یکی از عدم توسعه شهر تمرکززدایی در مرکز شهر چه از لحاظ اقتصادی چه از لحاظ مسکونی است میتوان حمایت از انبوه‌سازان در بخش مسکن که با توجه به ارزان بودن زمین های اطراف شهر می توان مسکن را در اطراف شهر رونق داد

امنیت به پارک زیتون باید برگردانده شود تا مردم با خیال آسوده به گردش بروند

ورودیهای شهر -کمربندی ها مکان مناسبی برای معرفی شهر است که مغفول مانده است

شهردار باید آنقدر از لحاظ کار و فکر قوی باشد که به فکر نگه داشتن صندلی خود نباشد و کارش پستش را تضمین کند و در یک کلام پست دوست نباشد شهر دوست باشد