آزادشهر نیوز

AzadShahr News

بازدید رییس بنیاد مستضعفان کشور در شرکت گلچشمه آزادشهر

شرکت گلچشمه رونق میگیرد

🎥پرویز فتاح رییس بنیاد مستضعفان کشور در گفتگو با رسانه آزادشهرنیوز گفت : شرکت گلچشمه باید رونق بگیرد، مانعی برای سرمایه گذاری نیست ، باید از کارگران منطقه استفاده کرد

شایان ذکر است وی به درخواست مهندس کوهساری نماینده مجلس از شرکت گلچشمه بازدید کرد

موافقت رییس بنیاد مستضعفان با انتقال آب بطور موقت از چاههای شرکت گلچشمه به آزادشهر

طی درخواست شفاهی #فرماندار شهرستان آزادشهر و تاکید #نماینده مجلس مبنی بر کمبود آب شرب شهروندان آزادشهر و انتقال بطور موقت (تازمانیکه احداث ۳حلقه چاه تمام بشه)آب از چاههای شرکت گلچشمه ، رییس بنیاد مستضعفان کشور با این تقاضا موافقت کرد

💯شایان ذکر است مدیر پایگاه اطلاع رسانی آزادشهرنیوز عکسهای که با تانکر آب به شهروندان آبرسانی میشد را به ریییس بنیاد مستضعفان نشان داد تا عمق فاجعه را بهتر درک کند