آزادشهر نیوز

AzadShahr News

موسی نوری بعنوان پیشکسوت با اخلاق گلستان انتخاب شد

هلوان موسی نوری بعنوان پیشکسوت با اخلاق استان گلستان انتخاب شد

🔻طی مراسمی هیات کشتی استان گلستان پهلوان موسی نوری را بعنوان پیشکسوت با اخلاق کشتی این استان معرفی کرد