آزادشهر نیوز

AzadShahr News

سرپرست یا شهردار آزادشهر چه کسی خواهد شد؟

👤سرپرست یا شهردار بعدی آزادشهر کیست؟

 

💯اعضای شورای شهر جدید وظیفه سنگینی بر روی دوش شماست پس مردم انتظار دارند برای انتخاب سرپرست یا شهردار دقت کنید حتما از با تجربه ها مشاوره بگیرید و آزمون و خطا را کنار بگذارید

 

 

رسانه آزادشهرنیوز بطور زنده از جلسات علنی شما برای انتخاب شهردار برای اطلاع مردم گزارش تهیه خواهد کرد تا شاهد تصمیمات شما باشند.

 

طبق شنیدهای ما تاکنون چند نفر از اقوام مختلف از سوی برخی اعضا مطرح شده اند که بزودی بصورت رسمی اسامی و رزومه این افراد را منتشر خواهیم کرد

 

گزینه های هر اعضاء را رسانه ای خواهیم کرد

 

 

 

🤝🌹اخبار جدید و موثق شهرستان آزادشهر  را در کانال #آزادشهرنیوز  دنبال کنید