آزادشهر نیوز

AzadShahr News

توزیع سرم تزریقی در داروخانه‌های شهری ممنوع شد 

⭕️توزیع سرم تزریقی در داروخانه‌های شهری ممنوع شد

🔸حیدر محمدی، مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذاودارو در نامه‌ای دستور ممنوعیت توزیع سرم تزریقی در داروخانه‌های شهری و توزیع آن فقط در داروخانه‌های بیمارستانی را صادر کرد.