آزادشهر نیوز

AzadShahr News

خطر زیست محیطی در شهرستان آزادشهر تهدیدی است که در حال به وقوع پیوستن است

آزادشهر را از بوی بد و خطرات ناشی از شیرآبهای زباله نجات دهید

خطر زیست محیطی در شهرستان آزادشهر تهدیدی است که در حال به وقوع پیوستن است

👈با توجه به تصمیم اشتباه #شورای شهر آن زمان و گذشت چندین سال از تخلیه #زبالههایشرق استان در آزادشهر و #دپوی آن در زیر زمین و #مشکلاتزیستمحیطی که بوجود آمده است و احتمالا بعدها #خطرات آن نمایان خواهدشد انتظار میرود برای جلوگیری از بیماریهای پیش بینی نشده نسل آینده از هم اکنون به فکر سلامت مردم این شهر و روستاهای اطراف آن باشید.

استاندارمردمیگلستان بعد از بازدید از سایت #زباله #آزادشهر قرار شد ظرف مدت چند روز برای #بویبد سایت زباله آزادشهر اقدامی انجام دهد و نظر #کارشناسان را اعلام کند اما با گذشت دو هفته هنوز جوابی برای این موضوع اطلاع رسانی نشده است از این طریق #درخواسترسیدگی سریع تر به این موضوع مهم را از #استاندار_مردمی گلستان خواستاریم


ناگفته نماند دستگاهایی برای تبدیل #زباله به #کمپوست نصب شده است اما راندمان آن کافی نیست و هنوز هم زباله ها دپو می شود.


قابل ذکراست روزانه ۳۰۰ تن زباله شهرهای شرق استان گلستان به سایت زباله آزادشهر که متاسفانه در چند کیلومتری شهر وچسبیده به دو روستا و یک رودخانه دپو میشود