✅ ترکیب هیئت رئیسه سال اول ششمین دوره شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی آزادشهر مشخص شد.

 

💢خانم حکم آبادی بخشدار مرکزی در این رابطه گفت : صبح امروز همزمان با مراسم تحلیف منتخبین شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی آزادشهر ، اعضای شورا پس از مراسم تحلیف ، ترکیب هیئت رئیسه سال اول ششمین دوره شوراها را با رای گیری داخلی مشخص نمودند.

 

🔻ایشان افزود:ترکیب هیئت رئیسه به شرح زیر می باشد:

 

💢احمد آباد:

🔸رئیس : جناب آقای احمد شاهوزی

🔸نائب رئیس : جناب آقای ناصر شاهوزئی نسب

🔸منشی : جناب آقای عبدالغنی شاویزی استاد

 

💢ارازتقان:

🔸رئیس : جناب آقای پیمان فروتن

🔸نائب رئیس : جناب آقای بهروز حامدی

🔸منشی: جناب آقای امین کوچکی

 

💢ازدارتپه:

🔸رئیس : جناب آقای یعقوب گزمه

🔸نائب رئیس : جناب آقای علیرضا پهلوانی

🔸منشی اول : جناب آقای محسن پهلوان

🔸منشی دوم : جناب آقای عیسی نوری

🔸منشی سوم : جناب آقای امیر کوهساریان

 

💢اکبر آباد :

🔸رئیس : جناب آقای میرعلی بولاغی

🔸نائب رئیس : جناب آقای غلامرضا بولاغی

🔸منشی: سرکار خانم صفورا امیری

 

💢سبزواریها :

🔸رئیس : جناب آقای احمد آچنگان

🔸نائب رئیس : سرکارخانم معصومه میرحسینی

🔸منشی: جناب آقای علیرضا اچاک

 

💢گلها :

🔸رئیس : جناب آقای غلامرضا محسنی پور

🔸نائب رئیس : سرکار خانم زهرا گرگ

🔸منشی: جناب آقای قاسم علی سارانی

 

💢آقچلی علیا :

🔸رئیس : جناب آقای جمال الدین آقچه ای

🔸نائب رئیس : جناب آقای عبدالغفور آقچه لی

🔸منشی: جناب آقای اسماعیل جرجانی

 

💢آقچلی قرخلر :

🔸رئیس : جناب آقای عبدالغفار آقچه لی

🔸نائب رئیس : جناب آقای امان محمد آقچه ای

🔸منشی: جناب آقای نجم الدین آقچه لی

 

💢تاتار بایجق :

🔸رئیس : جناب آقای عبدالمطلب طاطار

🔸نائب رئیس : جناب آقای مسعود طاطار

🔸منشی: جناب آقای امان محمد طاطار

 

💢بهرام صوفی :

🔸رئیس : جناب آقای علی صوفی زاده قوجق

🔸نائب رئیس : جناب آقای مهدی فروتن

🔸منشی: جناب آقای متین فروتن

 

💢پشمک توقتمش :

🔸رئیس : جناب آقای عبدالوهاب پشمکی

🔸نائب رئیس : سرکار خانم لطیفه مختومی

🔸منشی: جناب آقای رمضانعلی پشمک

 

💢تیلان:

🔸رئیس : جناب آقای کمال رجبلو

🔸نائب رئیس : جناب آقای احمد رجبلو

🔸منشی: جناب آقای ایوب طیلانی داغلی

 

💢حاجی نبی:

🔸رئیس : جناب آقای جلال الدین رحیمی یازتپه

🔸نائب رئیس : جناب آقای رسول قائمی

🔸منشی: جناب آقای احمد رحیمی یازتپه

 

💢خاندوز سادات :

🔸رئیس : جناب آقای علی سلطانی

🔸نائب رئیس : جناب آقای رمضان قزاق میری

🔸منشی: جناب آقای محمد برزگر

 

💢صاتلق بای زیتونلی :

🔸رئیس : جناب آقای اسماعیل زیتونلی

🔸نائب رئیس : جناب آقای امامقلی خرمالی

🔸منشی: جناب آقای اسحاق بهزاد

 

💢سرکهریزا :

🔸رئیس : جناب آقای امید بزرافشان

🔸نائب رئیس : سرکارخانم منیره اسماعیلی

🔸منشی: جناب آقای جهانگیر محمودی

 

💢سید آباد :

🔸رئیس : جناب آقای یحیی صابری صابری سیدآباد

🔸نائب رئیس : سرکار خانم الهام صابری سیدآباد

🔸منشی: جناب آقای سید ابوذر انصاری نیلی

 

💢عطا بهلکه :

🔸رئیس : جناب آقای انه قلی زیتونلی

🔸نائب رئیس : جناب آقای ارازقلی خرمالی

🔸منشی: جناب آقای ابراهیم زیتونلی

 

💢قزلجه آق امام :

🔸رئیس : جناب آقای عبدالغفور قزل جه

🔸نائب رئیس : جناب آقای بنیامین شکر

🔸منشی اول : جناب آقای داریوش قزلجه

🔸منشی دوم : جناب آقای احمد هلاکو

🔸منشی سوم : جناب آقای تایماز قزلجه

 

💢قورچای :

🔸رئیس : جناب آقای خلیل گلچشمه

🔸نائب رئیس : جناب آقای تیمور گلچشمه

🔸منشی اول : جناب آقای عبدالعزیز قورچایی

🔸منشی دوم : جناب آقای تنقرقلی مرکاب

🔸منشی سوم : جناب آقای شیخی بدراقی

 

💢کوه میان :

🔸رئیس : جناب آقای یداله کوهستانی

🔸نائب رئیس : جناب آقای علی اکبر گلچین

🔸منشی: جناب آقای سیدمرتضی میرخاندوزی

 

💢مرزبن :

🔸رئیس : جناب آقای حسن بذرافشان

🔸نائب رئیس : جناب آقای حسین بذرافشان

🔸منشی: جناب آقای علی کوهساری

 

💢مزرعه ثمری :

🔸رئیس : جناب آقای منصور کمالی فر

🔸نائب رئیس : جناب آقای غلام شیخ

🔸منشی: جناب آقای حسینعلی خمر

 

💢مزرعه مختارزاده :

🔸رئیس : جناب آقای محمد خاوسی

🔸نائب رئیس : جناب آقای نظر تکر

🔸منشی: سرکارخانم فریبا تکر

 

💢مزرعه نظر نظری:

🔸رئیس : جناب آقای داود اسلامی مقدم

🔸نائب رئیس : جناب آقای نادر تجر

🔸منشی: جناب آقای حلیم مکاریان پور

 

💢مزرعه یزدانی :

🔸رئیس : جناب آقای زکریا گرگیچ سهرابی

🔸نائب رئیس : جناب آقای عزیزاله پاکزی

🔸منشی: سرکار خانم زلیخا نویدی

 

💢ممی آقچلی :

🔸رئیس : جناب آقای عبدالرحمن آقچه لی

🔸نائب رئیس : جناب آقای شاه دردی آقچه لی

🔸منشی: جناب آقای کمال الدین آقچه لی

 

💢نظر چاقلی :

🔸رئیس : جناب آقای یحیی خرمالی

🔸نائب رئیس : جناب آقای حسین خرمالی

🔸منشی: جناب آقای عبدالغفور خرمالی

 

 

🌹اخبار جدید و موثق شهرستان آزادشهر و حومه را از پایگاه خبری #آزادشهرنیوز دنبال کنید

@Aazadshahr

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *