آزادشهر نیوز

AzadShahr News

اعضای جدید شورای اسلامی بخش مرکزی آزادشهر انتخاب شدند

.

💢اعضای جدید شورای اسلامی بخش مرکزی آزادشهر انتخاب شدند

 

💢به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان آزادشهر ، خانم حکم آبادی بخشدار مرکزی آزادشهر در این جلسه و پیش از برگزاری انتخابات، ضمن تبریک هفته دولت، با مرور و یادآوری قوانین و آئین نامه انتخابات در حضور کاندیداهای حاضر، بر نقش مهم و تاثیرگذار شوراها در پیشرفت و توسعه روستاها و ایجاد درآمد پایدار تاکید کرد و گفت: قطعا شوراها میتوانند با ارائه طرح ها و برنامه ریزی مناسب و همچنین فراهم کردن زمینه های ترقی روستاها متناسب با ظرفیت ها و پتانسیل های موجود، کیفیت زندگی و اشتغال را در روستا بهبود دهند و مانع از مهاجرت بی رویه روستاییان به سمت شهرها شوند.

 

🔻پس از برگزاری انتخابات اعضای جدید شورای اسلامی بخش مرکزی آزادشهر به ترتیب: آقایان یداله کوهستانی، یعقوب گزمه، رسول قائمی، محمدرضا برزگر و میرعلی بولاغی با کسب اکثریت آراء به عنوان اعضای اصلی دوره ششم شوراهای بخش مرکزی آزادشهر انتخاب شدند.

 

 

🤝🌹اخبار جدید و موثق شهرستان آزادشهر  را در کانال #آزادشهرنیوز  دنبال کنید👇

@Aazadshahr