آزادشهر نیوز

AzadShahr News

افتتاح ۱۱۷ پروژه عمرانی و اقتصادی در شهرستان آزادشهر

❇️فرماندار شهرستان آزادشهر :

در دهه فجر امسال شهرستان آزادشهر ۱۱۷ پروژه افتتاح و کلنگزنی پروژه اقتصادی و عمرانی با اعتبار ۱۶۶میلیاردتومان انجام خواهد شد

 

 

👤به گزارش رسانه آزادشهرنیوز حمیدرضا ملک حسینی فرماندار شهرستان آزادشهر در نشست خبری با خبرنگاران بمناسبت دهه فجر در رابطه با پروژهای قابل افتتاح و کلنگزنی اظهار کرد:

جمعا۱۱۷ پروژه عمرانی و اقتصادی در دهه فجر با تفکیک ۸۳پروژه که با اعتبار ۱۶۶ میلیاردتومان و همچنین ۳۴پروژه اقتصادی با اعتبار ۸۴میلیارد تومان و اشتغالزایی ۳۴۹نفر در دهه فجر افتتاح یا کلنگ زنی خواهد شد

 

👤وی در رابطه با پروژهای عمرانی شهرستان آزادشهر افزود: از ۸۳ پروژه عمرانی فرمانداری شهرستان آزادشهر تعداد ۶۴ پروژه با اعتبار حدود ۶۶ میلیاردتومان قابل افتتاح و تعداد ۱۹پروژه با اعتبار حدود یکصدمیلیاردتومان نیز کلنگ زنی خواهد شد.

 

👤ملک حسینی در رابطه با برخی پروژهای عمرانی قابل افتتاح در آزادشهر گفت: جهاد کشاورزی آزادشهر پروزه زهکشی ۲۲۰۰ هکتاری از زمینهای کشاورزی را با اعتبار حدود ۶۰ میلیاردتومان آغاز خواهد کرد ، همچنین میتوان به افتتاح ۱۱۰ واحد مسکونی روستایی ، یک مدرسه ۳کلاسه ،دوربرگردان بعد از نگین شهر شروع به کار مخزن زیتون و…. اشاره کرد

 

 

👤فرماندار شهرستان آزادشهر در رابطه با پروژهای اقتصادی شهرستان گفت : پروژهای اقتصادی شهرستان جمعا ۳۴ پروژه با اعتبار ۸۴میلیاردتومان است که از این تعداد ۳۱پروژه قابل افتتاح و ۳پروژه نیز کلنگ زنی خواهد شد و ۳۴۹نفر نیز مشغول به کار خواهند شد.

 

👤فرماندار شهرستان آزادشهر در رابطه با کسب ۳مقام استانی و کشوری گفت: شورای آموزش و پرورش شهرستان آزادشهر توانست رتبه یک استان که از ۱۶۰ امتیاز توانست ۱۵۴ امتیاز کسب کند رتبه اول استان را کسب کنیم همچنین در لیگ تندرستی کشور توانستیم رتبه هشتم کشوری و یک استانی را کسب کنیم و از لحاظ ارزشیابی نیز فرمانداری شهرستان رتبه سوم استان را کسب نمود

 

🤝🌹اخبار جدید و موثق شهرستان آزادشهر  را در کانال #آزادشهرنیوز  دنبال کنید👇

@Aazadshahr