آزادشهر نیوز

AzadShahr News

معاون اقتصادی استاندار گلستان :افتخار میکنم فرزند گلستان وشهرستان آزادشهر شهری که سالها صاحب فرهنگ هنر واقوام ایران زمین است

سرپرست معاونت اقتصادی استانداری گلستان در جشنواره فرهنگ واقتصاد روستا در آزادشهر گفت: افتخار میکنم فرزند گلستان وشهرستان آزادشهر شهری که سالها صاحب فرهنگ  هنر واقوام ایران زمین است

 

به گزارش آزادشهرنیوز سید محمد دهنوی سرپرست معاونت اقتصادی استاندار به اتفاق  سید النگی سرپرست معاونت عمرانی در جشنواره فرهنگ و اقتصاد روستا در روستای قزلجه شهرستان آزادشهر اظهار کرد: باهم بودن‌،هم افزایی مردان وزنان در کنار هم نقشی بزرگی در توسعه استان است.

سرپرست معاونت اقتصادی استانداری گلستان در جشنواره فرهنگ واقتصاد روستا در آزادشهر گفت: افتخار میکنم فرزند گلستان وشهرستان آزادشهر شهری که سالها صاحب فرهنگ  هنر واقوام ایران زمین است

وی به ویژگی های مردم گلستان اشاره کردو در این رابطه گفت :یکی از ویژیگی های مردم استان گلستان دورهم بودن وباهم بودن و باتلاش کردن مردان وزنانی است که مجاهدانه برای ابادانی گلستان و ماندگاری نام ایران و همیشه برای برافراشفته شدن پرچم ایران زحمت کشیده اند

دهنوی با توجه به اهمیت روستا و روستاییان در استان گلستان  افزود:بیش ۴۷ درصد جمعیت  مردم استان روستاییان عزیز هستند ‌‌واساسا هرجا روی توان و حضور مردم بویزه سالهای انقلاب اسلامی حساب کردیم موفق بودیم

وی در رابطه با برپایی جشن های فرهنگ و اقتصاد روستا در استان گلستان بیان کرد :  جشن های اینچنینی ومردمی متولی آن مردم هستند ومردمی بودن نشان دهنده  الگوی انقلاب اسلامی موفق است و در هر دهه از انقلاب که سپری کردیم افق های جدیدی به روی پیشرفت وعدالت تشکیل شده است

وی با توجه به اهمیت روستا در بحث تولید اظهار کرد:اگر بخواهیم یکی از راه حل های زود بازده مسئله تولید پیدا کنیم باید به رونق کسب و کار در روستا و حمایت از تولیدات روستاییان بپردازیم زیرا افزایش درامد خانوار یعنی توجه به روستا و اگر دنبال الگوی پیشرفت هستیم باید  به مناطق روستایی ومحروم بیشتر از قبل توجه کنیم