آزادشهر نیوز

AzadShahr News

استفاده از ظرفیت تمامی اقوام در مسیر توسعه استان توصیه ریاست جمهور بوده است

‍ ⚛ وحدت، همدلی و انسجام اقوام در گلستان مثال زدنی است

🔺دکتر زنگانه #استاندار_گلستان در دیدار صمیمانه با ائمه جمعه اهل سنت استان ؛

🔻 وحدت، همدلی و انسجام اقوام در گلستان مثال زدنی است و باید ضمن تاکید بر تقویت وحدت، اختلافات احتمالی ترمیم شود

 

🔻استفاده از ظرفیت تمامی اقوام در مسیر توسعه استان توصیه ریاست جمهور بوده است

 

🔻علما و روحانیون نقش تأثیرگذاری در بین مردم دارند و باید با راه اندازی میز های خدمت در مصلا ها ارتباط مردم و مسئولین را فراهم کنند

 

🔻تحقیقات علمی نشان می دهد که از تزریق واکسن بیش از ۹۰ درصد در کاهش ابتلا و ۸۰ درصد در کاهش فوتی ها موثر است به همین دلیل علما به عنوان شخصیت های مورد وثوق مردم می توانند آنها را به واکسیناسیون توصیه کنند

 

🔻علما و روحانیون اهل سنت و ترکمن می توانند نقشی تاثیرگذار در مراودات تجاری استان با جمهوری ترکمنستان داشته باشند و حتی زمینه سرمایه گذاری آنها را در منطقه آزاد اینچه برون فراهم آورند

 

🔻مردم گلستان علی رغم برخورداری از ظرفیت ها و توانمندی های بسیار درآمد سرانه ای معادل نصف میانگین کشوری دارند و ۷۰ درصد جمعیت روستایی و ۴۰ درصد جمعیت شهری آن جزو ۵ دهک کمتر برخوردار کشور هستند

 

🔻باید درآمد ناخالص ۵۶ هزار میلیارد استان به ۱۱۲ هزار میلیارد تومان برسد و برای این درآمد باید حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در استان انجام شود که البته ره آورد سفر رییس جمهور به گلستان ۴۰ هزار میلیارد تومان بود

 

🔻همه باید مصوبات ارزشمند سفر رییس جمهور به گلستان را برای مردم تبیین کنیم و البته در مسیر تحقق آن منسجم و متحد باشیم

 

🗓 ۱۱ فروردین ۱۴۰۱