آزادشهر نیوز

AzadShahr News

دومین روز بازدید ضربتی کمیته نظارت و بازرسی ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان آزادشهر از واحدهای صنفی نانوایی

🔰دومین روز بازدید ضربتی کمیته نظارت و بازرسی ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان آزادشهر از واحدهای صنفی نانوایی

 

✅به گزارش آزادشهرنیوز به نقل از روابط عمومی فرمانداری شهرستان آزادشهر کمیته نظارت و بازرسی ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان آزادشهر متشکل از بازرسان فرمانداری، مرکز بهداشت، جهاد کشاورزی، غله و اتحادیه خبازان در قالب سه تیم نظارتی جهت نظارت و کنترل بیشتر بر نحوه توزیع آرد و نان، شناسایی تخلفات کم فروشی، تقلب ، گرانفروشی، رعایت پروتکل های بهداشتی و جلوگیری از فروش آرد یارانه ای توسط نانواییهای متخلف در جهت کنترل بازار در ایام نوروز از واحدهای صنفی نانوایی بازدید نمود.

 

روز جمعه ۱۲ فروردین ماه ۱۴۰۱ عسگری رئی این اداره و دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان آزادشهر گفت :

در این بازدیدها بازرسان کمیته نظارت و بازرسی ستاد فاصله گذاری اجتماعی، رعایت بهداشت فردی، بهداشت ساختمان و وسایل کار مورد پایش و بازدید قرار گرفت و علاوه بر نظارت و بازدید های فنی، آموزش فردی برای متصدیان و کارکنان نانوایی ها درخصوص لزوم رعایت بهداشت فردی، پروتکل های بهداشتی، فاصله گذاری اجتماعی، توسط کارشناسان بهداشت محیط انجام شد.