آزادشهر نیوز

AzadShahr News

۳ خبر خوب مهندس کوهساری نماینده مردم آزادشهر و رامیان برای مردم منطقه

۳ خبر خوب مهندس کوهساری نماینده مردم آزادشهر و رامیان برای مردم منطقه

👤به گزارش پایگاه خبری آزادشهرنیوز مهندس کوهساری در رابطه با اضافه شدن ۳ طرح در بودجه ۱۴۰۱ گفت :

#راه آهن از آزادشهر عبور خواهد کرد

👤مهندس کوهساری در رابطه به گذر راه آهن از آزادشهر گفت: در ردیف بودجه ۱۴۰۱ مطالعه و احداث راه آهن اینچه برون گنبد ، #آزادشهر به شاهرود در قانون بودجه تایید شد و دستگاهای اجرایی مربوطه میتوانند مطالعات را آغاز کنند

 

👤وی در رابطه با ایجاد تاسیسات #فاضلاب شهری گفت: طرح قبلی فقط تاسیاسات فاضلاب #آزادشهر بود که توانستیم در ردیف بودجه ۱۴۰۱ طرح ایجاد تاسیسات آزادشهر به شهرهای :آزادشهر ،نگین شهر و رامیان تغییر دهیم

 

👤وی در پایان گفت: افزایش ۱۰ میلیارد تومانی مجتمع فرهنگی آزادشهر و ۳ شهر دیگر افزایش اعتبار #مجتمع فرهنگی هنری #آزادشهر،گنبد کردکوی و بندرگز در بودجه ۱۴۰۱ ده میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.