آزادشهر نیوز

AzadShahr News

طرح زیباسازی پیاده رو و فضای سبز آزادشهر

شهردار آزادشهر : شهروندان آزادشهر لیاقت بهترین ها هستند

 

👤به گزارش پایگاه خبری آزادشهرنیوز و طی تماس تلفنی با شهردار آزادشهر وی از آغاز #طرح #زیباسازی #پیاده روهای سطح شهر و میدان مرکزی خبر داد و در این رابطه گفت :

طرح #موزاییک پیاده روهای سطح شهر از سینما بهمن آغاز شده است و پیاده روهای خراب و همچنین میدان مرکزی کاملا یکسان سازی خواهد شد

 

👤وی در رابطه با طرح #زیباسازی فضای سبز گفت: از روز درختکاری کاشت انواع درختچه های زینتی آغاز شد و همچنین پرسنل فضای سبز در حال کاشت انواع گل های فصلی در بلوارها و میادین شهر هستند

 

👤سلطانی در رابطه با زیباسازی ورودی شهر که دغدغه خیلی از همشهریان است گفت : ورودیهای شهر نماد شهر است و طرح تغییر شکل ظاهری و زیباسازی ورودیهای شهر خصوصا فضای سبز آغاز شده است و بزودی مردم شهر که لیاقتشون بهترین خدمات شهری است مشاهده خواهند کرد

 

👤شهردار آزادشهر در پایان در رابطه با نماد میدان مرکزی گفت؛ المان میدان مرکزی با همفکری شما مردم عزیز با مسابقه بهترین طرح اجرا خواهد شد و طرح های برگزیده را رسانه ای خواهیم کرد

 

✍آزادشهرنیوز

@AAzadshahr