آزادشهر نیوز

AzadShahr News

زاهدی : در آموزش و پرروش چیزی به نام تودیع نداریم

🔹️تمسکنی زاهدی معاون پژوهش، توسعه منابع و پشتیبانی آموزش و پرورش گلستان در مراسم تودیع و معارفه مدیر آموزش و پرورش شهرستان آزادشهر گفت ؛

در آموزش و پرروش چیزی به نام تودیع نداریم بلکه خدمت از سنگری به سنگر دیگر تغییر می کند

وی در رابطه با انتخاب مدیران گفت : ملاک انتخاب مدیران در آموزش و پرورش، داشتن برنامه در راستای سند تحول بنیادین و سرعت بخشی به جریان آموزش و پرورش در مدارس می باشد اجرای دقیق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش گامی مهم در جهت توسعه آموزشی و تربیتی مدارس و جلوگیری از نفوذ فرهنگ غرب است