آزادشهر نیوز

AzadShahr News

عراق بدون ویزا زائر نمی‌پذیرد/ تردد انفرادی زائران به عتبات عالیات ممنوع است

تردد انفرادی زائران به عتبات عالیات ممنوع است، زائران فقط به‌صورت کاروانی می‌توانند از مرز مهران به عتبات عالیات مشرف شوند