آزادشهر نیوز

AzadShahr News

🔴 مردم در انتخاب شهرداران سهیم می‌شوند

🔴 مردم در انتخاب شهرداران سهیم می‌شوند

حدادی سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس:

🔹 کلیات طرح انتخاب شهرداران مورد تصویب قرار گرفت.

 

🔹بر این اساس مصوب شد قبل از ثبت نام شوراها، داوطلبان شهرداری ثبت نام کنند تا استعلامات لازم انجام شود.

 

🔹در ادامه شوراها به ترتیب سه گزینه برای شهرداری ارائه می دهند و بر این اساس روند انتخاب شهرداران شفاف خواهد شد.

 

🔹 بنابراین باید اذعان کرد مردم ضمن اینکه به شوراها رای می‌دهند، با واسطه شهرداران را هم انتخاب می کنند که این مهم موجب رفع برخی نگرانی ها نیز خواهد شد.