آزادشهر نیوز

AzadShahr News

🔶آغاز طرح نظارتی تعزیرات برای بازرسی از نانوایی ها

🔶آغاز طرح نظارتی تعزیرات برای بازرسی از نانوایی ها

🔹مدیرکل تعزیرات حکومتی گلستان از آغاز طرح نظارتی تعزیرات برای بازرسی از نانوایی های استان خبر داد.

 

🔹تقی حسام گفت: با توجه به افزایش شکایات مردمی از عملکرد نانوایی‌ها به مدت یک هفته در استان طرح نظارتی از نانوایی‌ها آغاز شد.

 

🔹به گفته تقی حسام هدف از اجرای این طرح حمایت از حقوق مصرف کنند گان و برخورد با متخلفان است.