آزادشهر نیوز

AzadShahr News

تکرار مسمومیت سریالی در بروجرد

🔴تکرار مسمومیت سریالی در بروجرد/ ۴۴ دانش‌آموز روانه بیمارستان شدند

 

رئیس اورژانس لرستان:

🔸امروز در نوبت صبح در دبیرستان دخترانه احمدیه بروجرد ۴۴ دانش‌آموز دیگر دچار مسمومیت و به مراکز درمانی منتقل شدند. علت این حادثه در دست بررسی است.