آزادشهر نیوز

AzadShahr News

دوباره کاریهای شهرداری آزادشهر

🔰 اعضای شورا جواب اعتماد مردم را بدهند

📣 شیپور را از سر گشادش می‌زنید !

🔺امام خمینی(ره) ؛  شورای شهر خودش کاری نمی تواند. چند نفر آدمی است که مثل دیگران، ضعیف است و نمی تواند کاری بکند. تا همه با هم نباشند، همه با هم دست به هم ندهند، نمی شود این کارها انجام بگیرد

 

 

♦️ اعضای محترم شورای شهر آزادشهر بدانند تا وقتی اولویت های خدمت رسانی و پروژه‌های عمرانی بر مبنای نیاز اصلی مردم نباشد پیشرفت و #توسعه آزادشهر #محقق_نمی‌گردد

 

⚠️ تخریب بلوارهای شهر ، موزائیک فرش پیاده روهای خیابان های اصلی شهر و … مشکل اصلی مردم نیست و این #دوباره کاری_ها ، #نمایشِ یک چرخه‌ی معیوب در برنامه‌ریزی می‌باشد

 

❌ سوال اینجاست؟!

 

۱⃣ وقتی می‌شود برای اجرای این #دوباره_کاری های عمرانی اینهمه #هزینه_نمود چرا این بودجه و ظرفیت ها برای حل مشکلات اصلی مردم در کوچه ها و خیابان‌های پُرچاله چوله استفاده نمی‌شود؟!

 

۲⃣ چرا هزینه‌ ی این دوباره کاری های عمرانی شهرداری را باید مردم با تحمل چاله چوله های کوچه ها بپردازند ؟!

 

✅ پیشنهاد می‌گردد اعضای محترم شورای شهر با #اقتدار ، اصلاح دستگاه فکری و برنامه‌ریزی را کلید بزند

 

🇮🇷👈 تغییر به نفع مردم و توسعه‌ی آزادشهر با #رودربایستی و #محافظه_کاری محقق نمی‌شود

 

🇮🇷👈 دوباره‌ کاری های عمرانی !

🇮🇷👈 نظارت بر اجرای پروژهای عمرانی

🇮🇷👈 چاله ها مردم را دست می اندازد !

🇮🇷👈 اصلاح دستگاه فکری و برنامه‌ریزی

🇮🇷👈 تغییر به نفع مردم، بدون رودربایستی

 

 

#دادرسانه_آزادشهر

#اطلاعات_مردمی

#تحلیل_و_تبیین

 

✍ مجمع مطالبه گران مردمی شهرستان آزادشهر