آزادشهر نیوز

AzadShahr News

طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت طرحی ضروری برای کشور

🔴فرماندار آزادشهر:طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت طرحی ضروری برای کشورم و حفظ فضای سبز کشور است

 

🔻به گزارش پایگاه خبری آزادشهرنیوز به نقل از روابط عمومی فرمانداری شهرستان آزادشهر؛سیدجواد کریمی فرماندار شهرستان در جلسه طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت گفت:طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت طرحی ضروری برای کشور و حفظ فضای سبز است که بر اساس دستور ریاست محترم جمهور در بازه زمانی چهار ساله در سراسر کشور اجرا خواهد شد.

 

🔻 فرماندار اظهار کرد:رمز موفقیت و فراگیر بودن این طرح مشارکت آحاد مختلف مردم و دستگاههای اجرایی بوده و لازمه آن اطلاع رسانی و آگاه سازی جامعه می باشد.

 

🔻وی با بیان اینکه حوزه منابع طبیعی فراملی و بین المللی است، افزود: برای جلوگیری از تخریب سرزمین باید حافظ پوشش گیاهی باشیم و اجازه تصرف به اراضی ملی را به سودجویان ندهیم که این موضوع تنها با همت و مشارکت مردمی میسر است.

 

🔻فرماندار شهرستان آزادشهر در جمع بندی جلسه با استقبال از اجرای طرح که نیاز شهرستان در راستای توسعه فضای سبز است، بر حضور همه جانبه مردم و خیرین در اجرای طرح تاکید کرد وگفت: این اثبات شده است که هر جا مردم حضور داشته اند ما موفق بوده ایم واین مستلزم ایجاد ارتباط در جهت جلب مشارکت تمامی اقشار مردم بالاخص دانش آموزان ودانشجویان است.