آزادشهر نیوز

AzadShahr News

‼️پیشنهاد به معاون امنیت سیاسی استاندار گلستان

‼️پیشنهاد به معاون امنیت سیاسی استاندار گلستان

 

 

با توجه به اینکه سگ صفتان با حمله به مدارس دخترانه کشور و حادثه امروز در گنبدکاووس و تماس های زیاد خانوادهای نگران دانش آموزان پیشنهاد میکنم با توجه به اینکه از لحاظ فکری دانش آموزان بویژه خانواده های آنها تحت تاثیر این حادثه قرار گرفته اند و برای آرام شدن جو مدارس دانش آموزان بصورت غیرحضوری به تحصیل خود ادامه دهند.