آزادشهر نیوز

AzadShahr News

هجوم سگ های ولگرد معضل جدید در آزادشهر

💢💢هجوم سگ های ولگرد معضل جدید در آزادشهر

 

📣حتما شما هم در سطح شهر هجوم سگ های ولگرد یا بی صاحب را دیده اید یا طبق فیلمهای ارسالی بصورت گله ای در سطح شهر تردد میکنند .

 

باتوجه گزارش های ارسالی تا به امروز خطری برای عابرین نداشته اما میتواند در آینده خطر آفرین شوند چرا؟

 

به علت زادو ولد بیش از حد سگ باید منتظر گله های بیشتر باشیم و مردم با تماشای تعداد زیاد سگ به ناچار برای غلبه بر ترس خود به طرف سگ حمله ور خواهند شد و دیگر نمیتوان گفت سگ کاری ندارد

 

گزارش های دیگر از سوی خانم های کارمند برای ما ارسال شده است که صبح زود در زمانی که خیابان و کوچه ها خلوت است و سگ های ولگرد همچنان در سطح شهر دیده میشوند و با توجه به اینکه ساعات کار تغییر کرده است و خیابانها خلوت است باعث رعب و وحشت خانمهای کارمند شده است

 

💢راهکار :

ابتدا از فکر کشتن سگ باید گذشت و این حیوان خدا را باید بعد از زنده گیری عقیم کنند و با همکاری چند شهرداری شهرستان پناهگاهی ایجاد و در صورت نیاز مردم به سگ نگهبان بتوانند بصورت رایگان سگ را از پناهگاه به شرط نگهداری تحویل بگیرند .

✍روح اله میرزایی