آزادشهر نیوز

AzadShahr News

سایت زباله آزادشهر بازگشایی شد

به گزارش آزادشهرنیوز سید علی حسینی داداستان جدید آزادشهردر بدو ورود به این شهر به درخواست مردم دستور پلمپ سایت زباله آزادشهر که بوی بد و خطرات زیست محیطی برای مردم این شهر را داشت صادر کرد اما بعد از گذشت ۳ روز از دستور دادستان و سرگردانی شهرداریهای ودهیاریهای شهرستان جهت دفن زباله و دپوی غیر اصولی در اطراف شهر و روستا جلسه ای فوری بین استانداری و دادگستری مرکز استان تشکیل شد و دادگستری استان جهت تکمیل پروزژه و رفع مشکلات سایت زباله آزادشهر جهت رفع مشکلات از قبیل بوی بد و شیرآبهای موجود به استانداری گلستان یک فرصت یک ماهه داد