آزادشهر نیوز

AzadShahr News

حضور معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی در آزادشهر

بازدید معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و مجری طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت از تولید نهال با همراهی سید جواد کریمی فرماندار شهرستان آزادشهر از طرح درختکاری آقای زیتونلی همیار طبیعت نمونه روستای قورچای