آزادشهر نیوز

AzadShahr News

گندمکاران گلستانی حداقل دو بار مزارع خود را سمپاشی کنندمعاون زراعت وزیر جهاد کشا…

🔷گندمکاران گلستانی حداقل دو بار مزارع خود را سمپاشی کنند

🔹معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی از کشاورزان گلستان خواست : در گندمزارهای خود حداقل دو نوبت سمپاشی انجام دهند.

🔹به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز گلستان علیرضا مهاجر امروز در بازدید از مزارع گندم و کلزای شرق استان با بیان اینکه بارندگی و افزایش دما زمینه ابتلای محصولات به انواع آفات مانند بیماری زنگ زرد گندم را فراهم کرده است گفت: اگر کشاورزان نتوانند حداقل دو نوبت سمپاشی در مزارع گندم انجام دهند عملکرد مزارع ما در واحد سطح بین ۲۰ تا ۴۰ درصد کاهش خواهد یافت.

منبع خبر : کانال تلگرام آزادشهر نیوز