آزادشهر نیوز

AzadShahr News

اختلال در اینستاگرام اینستاگرام برای کاربران در سراسر جهان دچار اختلال شده است.ا…

اختلال در اینستاگرام اینستاگرام برای کاربران در سراسر جهان دچار اختلال شده است.ا…

اختلال در اینستاگرام

🔹اینستاگرام برای کاربران در سراسر جهان دچار اختلال شده است.

🤝🌹اخبار جدید و موثق شهرستان آزادشهر  را در کانال #آزادشهرنیوز  دنبال کنید👇
@Aazadshahr

منبع خبر : کانال تلگرام آزادشهر نیوز