آزادشهر نیوز

AzadShahr News

یارانه اسفند دهک‌های ۱ تا ۳ واریز شدبراساس اعلام س…

یارانه اسفند دهک‌های ۱ تا ۳ واریز شد

🔹براساس اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، یارانه مرحله ۱۵۷ به حساب سرپرستان خانوار دهک‌های اول تا سوم واریز شد.

منبع خبر : کانال تلگرام آزادشهر نیوز