آزادشهر نیوز

AzadShahr News

عضو کمیسیون امنیت ملی: فقط به اتباع خارجی‌ شناسنام…

📌عضو کمیسیون امنیت ملی: فقط به اتباع خارجی‌ شناسنامه داده می‌شود که پدر یا مادرشان، ایرانی باشند

فداحسین مالکی:

🔹با پاکستان به این نتیجه رسیدیم که در بخشی از مرز‌ها به جای فنس، دیوار کشیده شود

🔹 ورود بی رویه مهاجرین به کشور باعث نگرانی مردم شده است.

منبع خبر : کانال تلگرام آزادشهر نیوز