آزادشهر نیوز

AzadShahr News

علت قطع درختان خیابان شاهرود چه بود؟توضیح شهردار آ…

علت قطع درختان خیابان شاهرود چه بود؟توضیح شهردار آ…

💢علت قطع درختان خیابان شاهرود چه بود؟

توضیح شهردار آزادشهر را ببینید

منبع خبر : کانال تلگرام آزادشهر نیوز