آزادشهر نیوز

AzadShahr News

تقویم کشور صاحب ۷ مناسبت جدید شدبر اساس اعلام شورا…

🔸تقویم کشور صاحب ۷ مناسبت جدید شد

🔹بر اساس اعلام شورای انقلاب فرهنگی ۳۱ فروردین روز گندم و نان، ۲۰ اردیبهشت روز گل محمدی و گلاب، ۳۱ مرداد روز عسل، ۲۵ شهریور روز خرما، ۵ آبان روز زعفران، ۷ آبان روز انار و ۴ آذر روز زیتون در ضمیمه تقویم رسمی کشور ثبت می‌شود. 

منبع خبر : کانال تلگرام آزادشهر نیوز