آزادشهر نیوز

AzadShahr News

کسب رتبه اول روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاداسلامی شهرستان آزادشهر در حوزه روابط عمومی استان گلستان در سال ۹۸

به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان آزادشهر، طیبه رجنی رئیس این اداره گفت: طی ارزیابی عملکرد صورت گرفته از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان از فعالیتهای شهرستان ها ، شهرستان آزادشهر در حوزه روابط عمومی برای دومین سال متوالی توانست مقام اول استان را به خود اختصاص دهد.

بر همین اساس به ترتیب شهرستانهای مینودشت و رامیان رتبه های دوم و سوم را کسب کردند.

🔹گفتنی است سرکار خانم کوهستانی مدیر روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان آزادشهر در ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۷ نیز رتبه نخست را به خود اختصاص داد.