آزادشهر نیوز

AzadShahr News

استاندار گلستان : #تخریب #پل آزادشهر انجام میشود

به گزارش #آزادشهرنیوز استاندار گلستان در حاشیه بازدید از سایت زباله آزادشهر به اتفاق معاون #وزیر_کشور در پاسخ خبرنگار ما در رابطه با تکلیف تخریب #پل آزادشهر گفت ؛
در آخرین جلسه با #شهردار و #شورای شهر آزادشهر با تخریب پل موافقت کردیم و برای رفع #ترافیک مشکل #میدان جمهوری نیز منتظر هستیم تا شهرداری آزادشهر برنامه های خود را به استانداری ارائه دهد و به محض دریافت برنامه ها و موافقت کارشناسان دستور تخریب پل صادر خواهد شد