آزادشهر نیوز

AzadShahr News

مروری بر روند چگونگی مجوزهای ساخت و ساز شهرداری آزادشهر

آیا نظارت کافی در پروژهای ساخت و ساز انبوه وجود دارد؟

⛔️شهرکی به نام شهرک بهداشت توسط برخی بنگاه داران به شهروندان با این نام معرفی میشود که از پایه همچین شهرکی بااین اسم وجود ندارد البته خرید و فروش زمینها مشکلی ندارد اما اسم شهرک شهرک بهداشت نیست اما در قیمت زمین تفاوت ایجاد کرد

⛔️گودبرداریهای غیراصولی تا کنون به منازل و اماکن عمومی زیادی لطمه وارد کرده است آیا با عوامل برخورد درست قانونی صورت گرفته است؟

⛔️زمینهای بی ارزش چگونه ارزشمند شده است و گاها ارزشمند خواهد شد و چه کسانی این زمینها را معامله میکنند؟؟

⛔️ برخیها هم چند قواره زمین که مشتری ندارد را بین چند نفر در اداره ای بصورت قسطی بفروش میرساند و با پشتوانه آن تا بقیه زمینهایش را با چند برابر قیمت بفروشد