آزادشهر نیوز

AzadShahr News

شورای نگهبان: فعالیت انتخاباتی نامزدهای ریاست جمه…

🚫 شورای نگهبان: فعالیت انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری آغاز شد

منبع خبر : کانال تلگرام آزادشهر نیوز