آزادشهر نیوز

AzadShahr News

آموزشگاه فنی و حرفه ای نگین دانشمحیطی بزرگ و کادری…

آموزشگاه فنی و حرفه ای نگین دانشمحیطی بزرگ و کادری…

💢آموزشگاه فنی و حرفه ای نگین دانش

📌محیطی بزرگ و کادری مجرب

📌آموزشگاه نمونه استان گلستان

آدرس : آزادشهر خیابان امام ولایت دوم (کوچه کفش ملی سابق) انتهای کوچه سمت راست
تلفن : ۰۹۱۱۳۷۶۰۵۲۶

منبع خبر : کانال تلگرام آزادشهر نیوز