آزادشهر نیوز

AzadShahr News

نامه پزشکیان خطاب به مخبر در وزارتخانه ها و معاون…

نامه پزشکیان خطاب به مخبر در وزارتخانه ها و معاون…

📸 نامه پزشکیان خطاب به مخبر

🔹 در وزارتخانه ها و معاونت های ریاست جمهوری از هرگونه عزل و نصب نیروی جدید خودداری گردد.

منبع خبر : کانال تلگرام آزادشهر نیوز