آزادشهر نیوز

AzadShahr News

تاکنون بیش از ۹۰۰ دانش آموز بدو ورود به پایه اول ابتدایی آزادشهر در پایگاه سنجش سلامت این شهرستان مورد سنجش قرار گرفته اند

💢تاکنون بیش از ۹۰۰ دانش آموز بدو ورود به پایه اول ابتدایی آزادشهر در پایگاه سنجش سلامت این شهرستان مورد سنجش قرار گرفته اند.

🔹قربانعلی بذرافشان مدیر آموزش و پرورش آزادشهر در مصاحبه با خبرگزاری صداوسیما بابیان این خبر گفت: پیش بینی می شود تا پایان مرداد سلامت بیش از ۲۱۰۰ دانش آموز بدو ورود به پایه اول ابتدایی در پایگاه سنجش سلامت مورد ارزیابی قرار گیرند.

🔹وی افزود: باهدف رعایت سلامت مراجعه کنندگان کلیه دستورالعمل های بهداشتی اعم از نوبت دهی قبلی جهت عدم ترافیک مراجعه کنندگان، الزام به استفاده از ماسک و ضدعفونی در ورودی این پایگاه انجام می شود.

🤝🌹اخبار جدید و موثق شهرستان آزادشهر  را در کانال #آزادشهرنیوز