آزادشهر نیوز

AzadShahr News

ارجاع والدین دانش آموزان به کافی نتها جهت ثبت نام کتب درسی غیرقانونی است

ارجاع والدین دانش آموزان به کافی نتها جهت ثبت نام کتب درسی غیرقانونی است

همانطور که در سایت کتب درسی متذکر شده است از فرستادن والدین به کافی نتها خودداری کنید اما طی تماس برخی از والدین دانش آموزان در آزادشهر جهت ثبت نام کتب درسی اطلاع یافتیم برخی مدارس والدین را جهت دریافت کتب درسی به کافی نتها میفرستند تا در انجا ثبت نام کنند که علاوه بر هزینه اضافه از وقت و سردرگمی والدین ها نیز اضافه میشود

به گزارش#آزادشهرنیوز مجید #عجم مسئول پخش #کتب #درسی شهرستان #آزادشهر در گفتگوی تلفنی با #آزادشهرنیوز در رابطه با #ارجاع والدین دانش آموزان توسط برخی مدیران مدارس جهت ثبت نام گفت : طبق بخشنامه که به تمام مدارس نیز ابلاغ شده است این کار خلاف قانون است و والدین دانش آموزان میتوانند در صورت تمایل خود ثبت نام کنند و در غیراینصورت مدیر مدرسه باید ثبت نام را انجام دهند.