آزادشهر نیوز

AzadShahr News

فرماندار آزادشهر : کمربندی آزادشهر بطور کامل روکش آسفالت میشود/ ۸ نقطه حادثه خیز در امر تصادفات درآزادشهر اصلاح شود

فرماندار آزادشهر : کمربندی آزادشهر بطور کامل روکش آسفالت میشود/ ۸ نقطه حادثه خیز در امر تصادفات درآزادشهر اصلاح شود

📳دکتر حسینی فرماندار آزادشهر در جلسه شورای ترافیک که با حضور بخشداران، شهرداران و اعضای شورا تصریح کرد؛ اداره راهداری برنامه ریزی برای ایجاد باند کندرو در محور آزادشهر به گنبد را انجام دهد.

✅وی در ادامه در رابطه با نقاط پرحادثه شهر گفت :با مطالعات انجام گرفته ٨ نقطه حادثه خیز در شهر آزادشهر احصا و شهرداری آزادشهر رفع این موارد را در اولویت خود قرار دهد.

✅فرماندار آزادشهر در جلسه شورای ترافیک نسبت به کم بودن تابلوهای راهنمایی و رانندگی بیان کرد: اداره راهداری نسبت به افزایش نصب تابلوهای راهنمایی و رانندگی در محور کمربندی شهدای انتظامی اقدام کند.

-✅حسینی در پایان خاطرنشان کرد: با مساعدت مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان، روکش آسفالت کل محور کمربندی آزادشهر انجام می شود