آزادشهر نیوز

AzadShahr News

نان آزادشهر در بین شهرستان های استان گلستان دارای #بهترین #کیفیت است

نان آزادشهر در بین شهرستان های استان گلستان دارای بهترین کیفیت است.

👥جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان با حضور مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان گلستان برگزار شد

👤 دکتر حسینی #فرماندار آزادشهر در این جلسه گفت :
🔸 #تک #نرخی شدن آرد و #نان را تقاضامندیم

🔸#مخالف #مجوز جدید #نانوایی تحت هر عنوانی هستیم.

🔸شهرستان #آزادشهر آمادگی کامل برای اجرای #طرح های #پایلوت در سطح استان را دارد.

👤سجادی #مدیر #کل غله و خدمات بازرگانی استان گلستان نیز در این جلسه اظهار کرد؛ :
🔹مشکل آرد و گندم در سطح استان نداریم.

🔹از پتانسیل دهیاران و شوراها برای مدیریت بهتر نانوایی در سطح روستاها استفاده شود.

🔹تعطیلی های غیر قانونی نانوایی ها نظارت و حتما برخورد قانونی صورت گیرد.