آزادشهر نیوز

AzadShahr News

جلسه تخصصی #دبیرخانه قطب #کشوری ادبیات و علوم انسانی در آزادشهر

💢جلسه تخصصی #دبیرخانه قطب #کشوری ادبیات و علوم انسانی در آزادشهر به ریاست دکتر حسینی فرماندار و مدیرآموزش و پرورش این شهرستان

🔹ارائه گزارش فعالیتها، بیان نیازمندیها و مشکلات و برنامه ریزی جهت برگزاری جشنواره های ادبیات و علوم انسانی از اهم موارد مطروحه در این جلسه بود.