آزادشهر نیوز

AzadShahr News

تولد نوزاد عجول در آمبولانس در آزادشهر

.

 

به گزارش آزادشهرنیوز طهر امروز شنبه هفدهم آبانماه ۹۹ نوزاد عجول در آمبولانس پایگاه اورزانس روستای تیل آباد در جاده آزادشهرتوسط پرسنل اورزانس بدنیا امد

خوشبختانه حال مادر و نوزاد خوب است و به بیمارستان آزادشهر انتقال داده شدند