آزادشهر نیوز

AzadShahr News

زلزله رامیان را لرزاند

زلزله در رامیانزلزله با مقایس ۳.۲ ریشتر در ۴کیلومتری رامیان و ۱۲ کیلومتری آزادشهر در چهارشنبه ۲۱ آبانماه رخ داد