آزادشهر نیوز

AzadShahr News

طلبکاران پرونده پرهام یک گام دیگر به دریافت پولشان نزدیک شدند

طلبکاران پرونده پرهام یک گام دیگر به دریافت پولشان نزدیک شدند

👤رییس کل دادگستری گلستان:
از محکومان این پرونده که مربوط به استان گلستان هستند، در مجموع ۱۴ ملک شناسایی و توقیف شده است.

📳مزایده املاک انجام شد و پس از واریز پول به حساب دادگستری، به زودی شاکیان این پرونده که مطالبه مال کرده اند به اجرای احکام دعوت و به نسبت طلب و میزان پول فروش املاک محکومان، پولشان پرداخت می شود.

📳این مقام ارشد قضایی استان با تاکید بر این که هیچ یک از شاکیان این پرونده که مطالبه مال کرده اند از قلم نخواهند افتاد، از شاکیان این پرونده خواست، تا زمانیکه اجرای احکام از آنان برای دریافت پولشان دعوت نکرده است، به دادسرا مراجعه نکنند