آزادشهر نیوز

AzadShahr News

طرح ممیزی اراضی و تفکیک مستثنیات بیش از ۴۵ هزار هکتار از عرصه‌های طبیعی شهرستان آزادشهر کاداستر شد  

 

طرح ممیزی اراضی و تفکیک مستثنیات بیش از ۴۵ هزار هکتار از عرصه‌های طبیعی این شهرستان کاداستر

👤به گزارش آزادشهرنیوز جلال عجم رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آزادشهر در رابطه با این خبر اظهار کرد:
با هدف تثبیت مالکیت دولت بر عرصه‌های ملی، جلوگیری از تخریب و تصرف اراضی ملی و دولتی، طرح ممیزی اراضی و تفکیک مستثنیات بیش از ۴۵ هزار هکتار از عرصه‌های طبیعی این شهرستان #کاداستر شد.

👤وی در ادامه گفت:طرح #کاداستر اراضی ملی به عنوان یکی از اولویت های ۹ گانه برنامه اجرایی سال ۱۳۹۹ سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور است

جلال عجم افزود : #کاداستر منابع طبیعی عبارت است از تهیه نقشه های رقومی دارای مختصات با دقت هندسی استاندارد، که بر اساس دستورالعمل #کاداستر سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری کشور از محدوده منابع ملی و اراضی مستثنیات تهیه شده و باید در سامانه شمیم( شبکه ملی یکپارچه ملک) سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تثبیت گردد و برای محدوده‌های منابع ملی سند تکبرگ با مختصات و حدود و ثغور مشخص صادر شود.

✍کانال خبری آزادشهرنیوز
@AAzadshahr
Www.azadshahr-news.ir

جلال عجم
رییس اداره منابع طبیعی شهرستان آزادشهر